මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-7

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-8

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-9

මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. Please enjoy your stay here. We welcome all story lovers.

1 thought on “මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani”

  1. රෙදි වැල් වලින් උස්සපු use කරපු පෑන්ටි තියෙනවා. කැමති අය call කරන්න.

    0765378467

    Reply

Leave a comment